بنام خداوند منان

 

هدف وبگاهی که در مقابل شماست معرفی زمینه ها و فعالیت های این گروه تجاری در زمینه واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، تجهیزات آزمایشگاهی و محیط کشت های آزمایشگاهی است که امیدواریم گامی هر چند کوتاه جهت برآوردن نیازهای شما مصرف کنندگان عزیز برداریم. زمینه های مرقوم در ذیل تمامی به صورت عرضه مستقیم از طریق حجم بالای موجودی کالا در اختیار علوم آزمایشگاهی ، اساتید ، دانشجویان و صنایع مختلف قرار میگیرد.

لازم به ذکر است هر گونه سوال ، استعلام قیمت و موجودی کالا را می توانید از طریق مراجعه به سایت رسمی این گروه تجاری و یا از طریق تماس با واحد فروش مطرح فرمایید.

 

فعالیتها:

(جبرلین های آزمایشگاهی )

واردات و فروش جیبرلین های آزمایشگاهی در حجم ها و از شرکت های تولید کننده مختلف در اروپا و آسیا

( فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی جهت آموزش ، تحقیقات و امور فوق تخصصی)

واردات و فروش مواد شیمیایی مرک ( به توسط واردات مستقیم از نمایندگی مرک و نماینده مرک ) در اروپا MERCK

واردات و فروش مواد شیمیایی سیگما - آلدریچ ( به توسط واردات مستقیم از نمایندگی سیگما - آلدریچ  و نماینده زیگما - آلدریچ ) SIGMAALDRICH

( فروش محیط کشت آزمایشگاهی میکروبیولوژی و سلولی در بسته بندی های مختلف)

فروش محیط کشت مرک - حجم های 500 گرمی در گرید میکروبیولوژی

واردات و فروش محیط کشت سیگما - آلدریچ - فلوکا در گرید سلولی در بسته بندی های مختلف

واردات و فروش محیط کشت کیولب کانادا ( به توسط واردات مستقیم از نمایندگی کیولب و نماینده کیولب )  100  و 500 گرمیQLAB

واردات و فروش محیط کشت بیومارک هند (( به توسط واردات مستقیم از نمایندگی بیومارک و نماینده بیومارک ) BIOMARK

فروش تجهیزات آزمایشگاهی

فروش شیشه آلات آزمایشگاهی از شرکت های ایزولب - شات و زیماکس ISOLAB

فروش آنزیم آزمایشگاهی ( انواع آنزیمها در حجم های مختلف )

محصول شرکت سیگما-آلدریچ

محصول شرکت های دیگر هند وچین

فروش اکسین ( اوکسین ) های رشد و کنترل گیاهان کشاورزی

اکسین نفتالین استیک اسید naa

اکسین ایندول بوتریک اسید iba

اکسین ایندول استیک اسید iaa

اکسین بنزیل آدنین - بنزیل آمینو پورین bap

و دهها مورد دیگر...

فروش نانو ذرات ، نانو مواد و نانو پودرها

فروش کاغذ صافی واتمن در سایزها و مش های مختلف (( به توسط واردات مستقیم از نمایندگی واتمن و نماینده واتمن ) از اروپا

فروش ویتامین های آزمایشگاهی

فروش اسیدهای چرب آزمایشگاهی

گوشه ای از موجودی مواد شیمیایی آزمایشگاهی از دیگر برندهای جهان :

کلرور آهن– کلرور پتاسیم– کلرور سدیم– کلروفرم– کلرور قلع– کلرور کلسیم– کلرور لیتیم– کلرور منیزیم– کلسیم تتری پلاکس– کیت آهن– کیت اسیدیته– کیت اکسیژن– کیت سختی کل– کیت سیلیس– کیت فسفات– کیت کلر – گزیلل– گلوکز– گلیسیرین– گلایکول کربنات– لیتیم– لاکتات کلسیم– مالتوز– مالاشیت گرین– مای گران والد– متا پرایدات پتاسیم– متانول– متیل تیمول بلو– متیل رد– متیل ویولت– متیل بلو– متیل بلو لوفلر– محلول کا سی ال– محلول ph– محلول استاندارد پتاسیم 3/2 مول– محلول اسید کلریدریک– محلول دکونکس– محلول سود– محلول موکازول– معرف کواکس– منوکسید سرب– منیزیوم– مولیبدن– نسلر– نیترات آمونیوم– نیترات باریم– نیترات پتاسیم– نیترات سدیم– نیترات نقره– نیتروپروساید سدیم– نیکل– نیوفوشین– وزوین– هگزاسیانو فرات پتاسیم– هیدروژن تارتارات پتاسیم– هیدروژن فتالات پتاسیم– هیدروکسید آلومینیوم– هیدروکسید باریم– هیدروکسید پتاسیم– هیدروکسید سدیم– هیدروکسید کربنات سرب– هیدروکسید کربنات مس– هیدروکسید کلسیم– هیدروکسید لیتیم– هیدروکسید منیزیوم– هیدروکسی کینون– هیدروکسیل آمونیم کلراید–یدات سدیم– یدات پتاس– یدور کادمیم– یدور کلسیم– -یست-   بوتانول-- پروپانول-    1- فنیل 2- تیوره-    1- کلرو 4 نیترو بنزن-    1Tocopherol-    -آمینو 2 نفتول 4سولفونیک اسید-    1-آمینو2نفتل-    1برمو 4اتیل بنزن-    1-تیوگلیسرول-   1-فلورو-4-نیترو بنزن-    1متیل ایمیدازول-    1نفتالین استیک اسید-    1نفتیل استیک اسید-    1هپتان سولفونیک اسید-    1هگزن-   1و10فنانترولین-    1و1و1تری متیل پروپان-    12 دی متوکسی اتان-   12 نفتوکینون-    12 کلرور اتان-  12پروپیلن اکساید-    12فنیلن دی آمین-    12نفتوکینون 4سولفونیک اسید-    13 دی متیل باربیتوریک اسید-    14 دی اگزان-    14 دی اکسلان-    14دی برمو بوتان-    14دی هیدرو 4پیریدینون-    14دیتیوتریتول-    15 دی فنیل کاربازاید-    15 دی فنیل کارباید-    16 دی آمینو هگزان-    1وN نفتیل دی آمین هیدروکلراید-    1-وینیلیمیدازول-    1کلروبوتان-    2 اتوکسی اتانول-    2 اتیل 1و3 هگزان دیول-    2IP-    آمینوبنزایمیدازول-    2آمینوبنزوفنون-    2اتیل1هگزانول-    2برمو بنزآلدئید-    2-بوتانول-    2بوتیل کلراید-    2-پروپانول-   2پنتانول-    2-پنتانول-    2تیو باربیتوریک اسید-    2فرویل کلراید-    2متوکسی اتانول-    2-متیل 2-ایمیدازولین-    2متیل بوتان-    2مرکا پتو اتانول-    2نیترو بنزالدئید-    2-نیترو فنیل اکتیل اتر-    2نیترو فنیل بتا دی گالاکتوپیرانوزید-    2هیدروکسی آنیلین-   22 بی پیریدین-    22 دی متیل پروپیونیل کلراید-    23و5 تترازولیوم کلراید-    2و3و5 تری فنیل تترازولیوم کلراید(TTC)- 4       دی نیترو فنیل هیدرازین-    24 دی کلرو فنوکسی استیک اسید-    2و4دی نیترو آنیلین-    2و5دی متیل فنول-2و6 دی کلرو فنل ایندوفنل-    2و6 دی کلروفنل ایندوفنل-   2و6دی نیترو آنیلین-2و6دی کلرو متان-2و7دی کلرو فلورسین-2کلروبنزیل الکل-3 آمینوپیروزین 2کربوکسیک اسید-3 ایندول استات-3 پیریدیل متانول-3آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان-3-آمینو پیرازین-2-کربوکسیلیک اسید-ایندول 3 استیک اسید(IAA)-3نیترو بنزالدهید-3هگزاتیوسیانات سدیم-3و4 دی متوکسی بنزوئیک اسید-3و5 دی آمینو بنزوئیک اسید-3و5 دی متیل بنزیل برو-3و5 دی متیل بنزیل بروماید-3و5 دی نیتروسالیسیلیک اسید-4 آمینو دی فنیل آمین هیدروکلراید-4 متوکسی بنزوئیل کلراید-4-2 --پیریدیل آزو رزورسینول-4-4 نیترو فنیل آزو رزورسینول-

4-4 نیتروفنیل آزو 1 نفتول-4آمینو آنتی پیرین-4آمینو2هیدروکسی بنزوییک اسید-4آمینو4متیل پیریدین-4-

و صدها مورد دیگر.....

 

 

 

 


برای حمایت از ما امتیاز دهید